International Spine Group is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van rugklachten. Hier werken ervaren specialisten uit verschillende vakgebieden samen om voor u de best mogelijke oplossing te bieden voor uw klachten.
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars, wat betekent dat de financiële afwikkeling van uw behandeling anders verloopt dan u mogelijk gewend bent.
Hieronder zetten we de verschillende zaken voor u op een rijtje.
Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Kosten

De kosten die aan uw behandeling verbonden zijn, worden in principe op grond van de Zorgverzekeringswet vergoed door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering.

De tarieven die hiervoor gelden, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij zijn hieraan gebonden en hebben hier geen invloed op. U hoeft geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden te hebben.

Wel hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende maatstaven ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg. Deze kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van uw behandeling bij International Spine Group het eigen risico, zoals opgenomen in de Regeling zorgverzekering, van toepassing. Er kan dus aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico voor zover u dit nog niet heeft verbruikt. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met ons. Wij staan u graag te woord.

Machtiging

Steeds vaker willen zorgverzekeraars voor aanvang van een behandeltraject inzage in uw gegevens alvorens zij goedkeuring geven voor betaling.Hiertoe moet u een machtigingsaanvraag indienen.

Als dit het geval is, verzorgen wij dit voor u wanneer u op één van onze locaties een indicatie heeft gekregen van de medisch specialist voor een behandeltraject. Nadat schriftelijk goedkeuring is verleend, kunt u starten met uw behandeltraject. Wanneer u toch een behandeling wil starten zonder goedkeuring van uw zorgverzekeraar, zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Offerte

Vanaf 2015 wordt door de overheid nog meer transparantie verwacht met betrekking tot de financiële afwikkeling van de behandeling. Daarom wordt u voorafgaand aan de start van de behandeling een offerte voorgelegd, waarin alle financiële zaken zijn weergegeven. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn u een bijdrage te vragen voor de behandeling. Vooraf wordt duidelijk of dat zo is, en wat dan de hoogte is van uw eventuele bijdrage. Zonder uw toestemming zal niet worden gestart met de behandeling.

Factuur
Wij sturen in principe de factuur rechtstreeks op naar uw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars willen echter dat u zelf de factuur declareert en wij zijn dan genoodzaakt om de factuur rechtstreeks bij u in te dienen.

De tarieven die wij hanteren vindt u in onderstaand overzicht

  • Passantentarieven orthopedie 2017

Wilt u een afspraak inplannen? Wij nemen contact met u op.