International Spine Group is een organisatie voor medisch specialistische zorg.

Missie

Ons werkterrein is de preventieve en curatieve behandeling en begeleiding van patiënten met (chronische) klachten, die hun oorsprong vinden in aandoeningen van de wervelkolom.

Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige, op wetenschap (evidence base) gebaseerde interventie, waarbij de patiënt centraal staat qua zorg en kosten.

Visie

Wij hebben de ambitie om het kenniscentrum te zijn op het gebied van wervelkolom gerelateerde klachten en aandoeningen, waarmee wij een triple win situatie creëren:

  • voor de patiënt door een betere participatie qua werk en privé en daardoor een betere ‘quality of life’
  • voor de maatschappij als geheel, doordat meer mensen sneller inzetbaar zijn
  • voor de verzekeraar door aantoonbaar lagere kosten

Wie zijn uw behandelaars?

International Spine Group is gespecialiseerd in de behandeling van (pijn)klachten, die mogelijk hun oorsprong vinden in aandoeningen van de wervelkolom (naast andere oorzaken). Wij werken samen met Holland Spine Centre, waar u ook terecht kunt voor eerste en anderhalve lijns zorg.
Hier werken ervaren specialisten uit verschillende vakgebieden samen om voor u de best mogelijke oplossing te bieden voor uw klachten.
Om u de best mogelijke behandeling te kunnen geven, werken orthopeed, psycholoog, paramedici en eventueel aanvullende andere disciplines samen in teamverband.
Niet alleen werken zij ieder op hun eigen vakgebied met hun specifieke kennis (multidisciplinair), maar ook is er een overlap tussen de verschillende vakgebieden (interdisciplinair), waardoor een optimale behandeling mogelijk is.
Orthopedisch chirurg
Een orthopeed (ook wel orthopedisch chirurg en in België doorgaans orthopedist genoemd) is een medisch specialist op het gebied van botten, spieren en pezen. Zijn vakgebied, de orthopedie, richt zich op de behandeling en begeleiding van mensen die klachten hebben aan het steun- en bewegingsapparaat.Lees meer »
Psycholoog
De psycholoog bestudeert het gedrag van mensen en het effect van dit gedrag op hun functioneren. Hij probeert inzicht te geven in de wijze waarop het gedrag van invloed is op het dagelijks functioneren van mensen en geeft adviezen om eventueel disfunctioneren te corrigeren.Lees meer »
Fysiotherapeut
Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd.Lees meer »
Ergotherapeut
Ergotherapie is paramedische zorg die cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.Lees meer »

Wilt u een afspraak inplannen? Wij nemen contact met u op.